MARMOR 5 Kft | Jogi nyilatkozat
51013
page-template-default,page,page-id-51013,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-1.7.1,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Jogi nyilatkozat

Jelen honlap (a továbbiakban: weboldal) üzemeltetője a Marmor 5 Építőipari Kft. (a továbbiakban: Marmor 5 Kft.)

A Marmor 5 Kft. ezúton tájékoztatja a www.marmor5.hu weboldalra látogatókat (a továbbiakban: Látogató) a weboldalán keresztül rendelkezésre bocsátott és általa kezelt adatokról, az adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

1.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A Marmor 5 Kft. kizárólag a Látogató által e-mailben, vagy űrlapon rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kezeli. Adatai megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Marmor 5 Kft. nyilvántartsa és kezelje. Az e-mail címének megadásával a Látogató hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Marmor 5 Kft. a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön.

2.

Adatkezelési gyakorlata kialakítása során a Marmor 5 Kft. figyelembe veszi és betartja a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokat, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról, az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a személyes adatok védelméről, a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv) és a  kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseire.

3.

A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Marmor 5 Kft. abból a célból kezeli, hogy a Látogatót a szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton közvetlenül tájékoztassa, valamint azokat a Látogató részére ilyen módon közvetlenül ajánlja fel. A Látogató által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat a Marmor 5 Kft. ennek megfelelően kizárólag az alábbi célok érdekében kezeli:

  • a Marmor 5 Kft.  márkanév alatt nyújtott szolgáltatásokra irányuló igények legteljesebb kielégítése;
  • minőségbiztosítás, piackutatás, piaci elemzések készítése;
  • a Marmor 5 Kft.  márkanév használatára mindenkor jogosult szolgáltatók aktuális szolgáltatásainak ismertetése, ajánlása.

A Marmor 5 Kft.  a Látogatók személyes adatait a fenti céloknak megfelelően célhoz kötötten kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli, azokat kizárólag a fent megjelölt célra használja fel, és azokat kizárólag az alábbi harmadik személyek részére adja át, illetve továbbítja:

  • a weboldal üzemeltetését végző technikai közreműködők.

A Marmor 5 Kft. haladéktalanul törli a személyes adatokat, ha az adatkezelési cél megszűnt.

4.

A Látogató bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Marmor 5 Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve – amennyiben törvény ezt nem korlátozza – törlését.

A Látogató ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, a Marmor 5 Kft. hivatalos címére küldött ajánlott levélben terjesztheti elő. A Marmor 5 Kft. a kérelem benyújtástól számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást, illetve teszi meg a szükséges intézkedést.

A Látogató tudomásul veszi, hogy személyes adatai felhasználásának megtiltása esetén bizonyos szolgáltatásokat nem, vagy csak korlátozottan fog tudni elérni vagy igénybe venni.

5.

A Marmor 5 Kft. minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Marmor 5 Kft. a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

6.

A weboldalon található, más (nem a Marmor 5 Kft. által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a Marmor 5 Kft. felelősséget nem vállal.

7.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Látogató számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően, nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így a Látogató személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a Marmor 5 Kft. felelősséget nem vállal.

8.

A weboldal tulajdonosának és üzemeltetőjének elérhetősége:

Marmor 5 Kft.

Székhely: 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 7.

Cégjegyzékszám: 13-09-101033

Adószám: 13380429-2-13

Telefon: +36 24 370 708

E-mail: info@marmor5.hu

Minden jog fenntartva! 1996 – 2016